Govern corporatiu i politica de remuneracions Descarregar app Venda d'entrades

Quan depens de la naturalesa has de protegir-te

Agroassegurança 


Tenen per objecte la protecció de les explotacions agropecuàries enfront dels riscos derivats de les adversitats climàtiques i altres riscos naturals quan estos no poden ser controlats per l'acció de l'home. L'assegurança és d'aplicació en els sectors agrícola, forestal, ramader i aqüícola.

Els diferents tipus d'assegurança, són:


Assegurances mediades per Caixa d'Estalvis i Monte de Pietat d'Ontinyent. Operador Banca Seguros Exclusivo de CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. –CASER-, amb numero de Registre C0031G46002796. Companya Aseguradora: CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. –CASER- CIF: A-28013050. Registre Mercantil de Madrid – Tom 2245 – Foli 179 – Fulla M – 39662 – Avda. de Burgos, 109 – (28050 ) Madrid.