Govern corporatiu i politica de remuneracions Descarregar app Venda d'entrades

Informació general

La Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat d'Ontinyent, Caixa Ontinyent, amb domicili social a Ontinyent, Plaça Sant Domingo, nombre vint-i-quatre, és una entitat de crèdit de naturalesa fundacional i caràcter benèfic social, subjecta a supervisió del Banc d'Espanya i sotmesa al protectorat de la Generalitat Valenciana. La seva durada és indefinida i està integrada en la Federació Valenciana de Caixes d'Estalvis i en la Confederació Espanyola de Caixes d'Estalvis, inscrita al Registre Mercantil de València, al Tom 7961, Llibre 5256 de la Secció General, Foli 216, Full número V -18.091, al Registre Especial de Caixes Generals d'Estalvi Popular, dependent del Banc d'Espanya, amb el número 2045 i en el Registre de Caixes d'Estalvi de la Comunitat Valenciana, dependent de l'Institut Valencià de Finances, amb el número 5. La Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat d'Ontinyent, es regeix pels seus Estatuts aprovats per Reial Ordre del 31 d'octubre de 1884. La seva C.I.F. és el número G-46.002.796. La seva adreça de correu electrònic és co@caixaontinyent.es. El lloc web de la Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat d'Ontinyent ha estat creada amb caràcter informatiu, transaccional i per a ús exclusivament personal i tots els productes i serveis continguts en ella són prestats de conformitat amb la normativa vigent i sota la supervisió del Banc d'Espanya i de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.


Condicions

Els drets de propietat intel·lectual sobre la web, disseny gràfic i codis, són titularitat de Caixa Ontinyent. Els continguts, tant relacionats amb activitats comercials, com informació sobre productes i serveis inclosos en la present web de la Caixa Ontinyent i qualsevol altra vinculada a la mateixa estan dirigits a consumidors amb residència a Espanya.

Queden autoritzats de forma gratuïta i personal, per utilitzar, copiar i imprimir qualsevol material o document trobat en la present lloc web, podent transferir els continguts al seu terminal sempre que sigui per al seu ús personal i sense cap finalitat comercial; per tant queda prohibida la distribució, modificació, transmissió, reenviament o ús dels continguts del web Site amb fins públics o comercials.

El programari que es trobe disponible per a baixar des d'aquest lloc web es troba protegit per drets d'autor. Per a poder instal·lar o utilitzar qualsevol programari descarregat des d'aquest lloc, s'ha d'acceptar prèviament els termes del Contracte de llicència, si ho haguera, que acompanye o s'incloga en el programari (en endavant, el "Contracte de Llicència"). Es prohibeix expressament la còpia o reproducció del programari en qualsevol altre servidor o lloc a fi de la seva posterior reproducció o redistribució. El programari només està garantit, si escau, d'acord amb els termes del contracte de llicència, excloent qualsevol altra garantia. En cap cas seran responsables Caixa Ontinyent ni els seus proveïdors de cap dany directe o indirecte, ni de qualsevol altre tipus (inclosos, encara que amb caràcter merament enunciatius, lucres cessants, pèrdues d'informació, perjudicis financers o comercials), fins i tot en el cas que Caixa Ontinyent haguera sigut informada de la possibilitat d'aquests danys.

LES MARQUES en el seu sentit genèric contingudes en aquesta web Site estan protegides per la llei de la mateixa manera que els continguts, els quals no podran ser alterats, modificats, canviats ni adaptats per l'usuari. Caixa Ontinyent farà ferm tots els drets que la llei de Propietat Intel·lectual i Industrial preveuen, exercint les accions civils o penals que corresponguin contra els qui lesionin el seu dret i exigirà les mesures necessàries per a la seva salvaguarda.

Caixa Ontinyent es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en les seves pàgines web podent fins i tot limitar o no permetre l'accés a aquesta informació. La informació continguda en aquestes pàgines web és la vigent en la data de la seva última actualització i ha de ser considerada com una informació orientativa per a l'usuari, relativa als productes i serveis ia altres informacions que contenen aquestes pàgines. L'usuari pot confirmar la data de l'actualització de qualsevol informació, si la sol·licita, a través de la bústia de correu electrònic que té a la seva disposició en el mateix web.

Caixa Ontinyent no es responsabilitza de l'ús que vostè pugui fer dels materials disponibles al lloc web si infringeixin els drets de terceres parts que no pertanyin o estiguin associats amb Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent rebutja la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts i es reserva el dret a actualitzar-los quan vulgui, a eliminar-los, limitar-los o impedir l'accés a ells, de manera temporal o definitiva. Caixa Ontinyent rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en aquestes pàgines web i, per tant, no elaborada per Caixa Ontinyent o no publicada amb el seu nom. Caixa Ontinyent rebutja la responsabilitat de les possibles discrepàncies que puguin sorgir entre la versió dels seus documents impresos i la versió electrònica dels mateixos publicats en les seves pàgines web.

Caixa Ontinyent no es responsabilitza de l'ús que els menors facin de la web. Caixa Ontinyent no és responsable que els continguts de la web puguin ferir la sensibilitat dels menors. És responsabilitat dels pares assegurar-se del correcte ús d'una eina com Internet i acompanyar els menors en les seves sessions. Caixa Ontinyent adverteix que l'ús, de la web Site que vostè faci i de la informació que aquesta contingui, són de la seva pròpia responsabilitat, així com, no garanteix que en l'accés a altres lloc web a través d'enllaços (links) pugui visualitzar informació que fereixi la seva sensibilitat o li provoqui danys.

Queda prohibit qualsevol tipus de transmissió de dades que vostè pugui realitzar a aquest web Site o altres accessos controlats per Caixa Ontinyent, que infringeixin els drets de propietat de tercers, i el contingut sigui amenaçador, difamatori, obscè, pornogràfic, o la transmissió de qualsevol altre material que constitueixi o inciti una conducta que pugui ser considerada una ofensa penal. Caixa Ontinyent no assumeix cap responsabilitat pel contingut de qualsevol fòrum o debat en el ciberespai (xat), butlletins o qualsevol tipus de transmissions, que estiguin vinculades a aquest web Site i cooperarà, si és requerit per ordre judicial o per les autoritats pertinents, en la identificació de les persones responsables d'aquells continguts que violin la llei. Aquest acord serà efectiu fins que qualsevol de les parts decideixi unilateralment seu terme. En aquest cas haurà de esborrar tot el material que vostè hagi obtingut d'aquesta lloc web, així com destruir les còpies, documents o instal·lacions que estigueren en el seu poder. Caixa Ontinyent podrà modificar les presents Condicions, actualitzant-les en aquesta mateixa web Site, pel que es recomana que amb periodicitat raonable consulti la mateixa per si s'haguessin produït aquestes modificacions. Les parts acorden que aquestes Condicions per les que es regeix l'accés a la lloc web de Caixa Ontinyent estan salvaguardades per la legislació espanyola i en cas de qualsevol controvèrsia se sotmeten a l'exclusiva jurisdicció dels tribunals d'Ontinyent (Espanya).


CONFIDENCIALITAT I DADES PERSONALS:

Caixa Ontinyent es compromet a guardar la màxima reserva i secret sobre la informació que se li faciliti. D'acord amb el que estableix la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, Caixa Ontinyent informa que, si accedeix a contractar algun servei del web, presta el seu consentiment perquè les dades recollides en el contracte o que s'originen en el seu desenvolupament, siguin objecte de tractament automatitzat, integrant-se al fitxer de clients de l'Entitat, per possibilitar el normal desenvolupament de l'operació concertada, així com per al seu tractament amb la finalitat de preparar o oferir altres operacions o serveis d'estalvi o crèdit pròpies de l'activitat financera que en el futur puguin interessar-li. D'aquesta informació serà destinatària Caixa Ontinyent. Així mateix consenteix que aquestes dades siguin cedides a qualsevol empresa integrada o que s'integri en el futur en el Grup d'Empreses de Caixa Ontinyent, per tal de oferir-li un servei personalitzat i d'acord amb les seves necessitats en l'àmbit dels productes i serveis financers, parabancaris, immobiliaris, d'assegurances, de serveis, oci, culturals i qualssevol altres que presten les empreses d'aquest Grup.

L'interessat té dret a obtenir informació d'aquestes dades, a oposar-se al seu tractament per causes fundades i legítimes, així com a sol·licitar la rectificació o cancel·lació si fossin inexactes o incompletes, en els termes que preveu la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, dirigint-se a Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat d'Ontinyent, Plaça Sant Domingo nombre 24, 46870 Ontinyent.


Política de cookies

Una cookie és un petit fitxer de text que s'emmagatzema en el seu navegador quan visita gairebé qualsevol pàgina web. La seva utilitat és que el web sigui capaç de recordar la seva visita quan torni a navegar per aquesta pàgina. Les cookies solen emmagatzemar informació de caràcter tècnic, preferències personals, personalització de continguts, estadístiques d'ús, enllaços a xarxes socials, accés a comptes d'usuari, etc.


Cookies utilitzades en aquest lloc web

Seguint les directrius de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades procedim a detallar l'ús de cookies que fa aquesta web per tal d'informar-lo amb la màxima exactitud possible.

Aquest lloc web utilitza les següents cookies pròpies:

Cookies de sessió, per garantir que els usuaris que escriguin comentaris al blog siguin humans i no aplicacions automatitzades. D'aquesta manera es combat el correu brossa.

Aquest lloc web utilitza les següents cookies de tercers:

Analytics: Emmagatzema cookies per a poder elaborar estadístiques sobre el trànsit i volum de visites d'aquesta web. En utilitzar aquest lloc web està consentint el tractament d'informació sobre vostè per Google. Per tant, l'exercici de qualsevol dret en aquest sentit haurà de fer comunicant directament amb Google.

Xarxes socials: Cada xarxa social utilitza les seves pròpies cookies per tu punxar en botons del tipus M'agrada o Compartir.


Desactivació o eliminació de cookies

En qualsevol moment podrà exercir el seu dret de desactivació o eliminació de cookies d'aquest lloc web. Aquestes accions es realitzen de forma diferent en funció del navegador que esteu utilitzant. Aquí li deixem una guia ràpida per als navegadors més populars.


Notes addicionals

Ni aquesta web ni els seus representants legals es fan responsables ni del contingut ni de la veracitat de les polítiques de privacitat que puguin tenir els tercers esmentats en aquesta política de cookies.

Els navegadors web són les eines encarregades d'emmagatzemar les cookies i des d'aquest lloc d'efectuar el seu dret a eliminació o desactivació de les mateixes. Ni aquesta web ni els seus representants legals poden garantir la correcta o incorrecta manipulació de les cookies per part dels esmentats navegadors. En alguns casos és necessari instal·lar cookies perquè el navegador no oblidi la seva decisió de no acceptació de les mateixes. En el cas de les cookies de Google Analytics, aquesta empresa emmagatzema les cookies en els servidors als Estats Units i es compromet a no compartir-la amb tercers, excepte en els casos en què sigui necessari per al funcionament del sistema o quan la llei obligui a aquest efecte. Segons Google no guarda la seva adreça IP. Google Inc és una companyia adherida a l'Acord de Port Segur que garanteix que totes les dades transferides seran tractades amb un nivell de protecció d'acord amb la normativa europea.

Per a qualsevol dubte o consulta sobre aquesta política de cookies no dubti en comunicar-se amb nosaltres a través de la secció de contacte.