Govern corporatiu i politica de remuneracions Descarregar app Venda d'entrades


confiem en les empreses

Els nostres Descomptes Comercials s'adapten a les necessitats de la teua empresa

Descompte tradicional· Norma 19 · Pagarés no a l'ordre

Consulta'ls a les nostres oficines

Finançació

Descompte

          Comercial

  • Cal tindre en compte les implicacions legals del tipus de document, segons si es timbra o no, respecte al pes específic com a document de reconeixement de deute en els casos de reclamacions judicials. 

És un servici per mitjà del qual els clients reben immediatament l'import dels deutes dels seus clients, sense que estos últims la facen efectiva fins al seu venciment. 


És Caixa Ontinyent la que anticipa l'import al client en el moment de la prestació i sol·licita el cobrament al pagador en la data de venciment.                           


El Descompte Comercial està especialment pensat per a les empreses.

Avantatges:

> Es despreocupa de la gestió de cobrament de tota la seua cartera. Només haurà d'atendre dels que resulten impagats. 

> Li permet cobrar servicis a clients sense que importe la seua localització geogràfica, podent emetre deutes a qualsevol punt d'Espanya i de l'àrea SEPA en Europa. 

> Rep liquiditat immediata, independentment dels terminis de pagament pactats amb els seus clients. 

Particularitats:

Descompte Tradicional

El client ens proporciona els documents a cobrar físicament. En l'oficina se sumen i s'abona la remesa per l'import total. 


L'aplicació de descompte emet els documents per a entregar al client i per a acompanyar la remesa que es remet a compensació per valisa.


Informa't a les nostres oficines


Norma 19

Són deutes en compte d'efectes. Han d'estar preferentment domiciliats. Este tipus de document està exempt del pagament de timbres. 


A diferència del descompte tradicional, en la Norma 19 no podem reclamar el seu import a l'alliberat.


Informa't a les nostres oficines


Pagarés No a l'Ordre

Davall esta modalitat es presenten al descompte els documents de pagament normalitzats com a pagarés, tant bancaris (format xec) com de clients (format efecte normalitzat).


Al ser no a l'ordre estos documents no són endossables, per la qual cosa no es liquiden timbres, limitant per tant les garanties de la caixa únicament al client que ens presenta la remesa.                          


Informa't a les nostres oficines