Govern corporatiu i politica de remuneracions Descarregar app Venda d'entrades

MIFID - Informació general                             


La siguiente información se suministra en su calidad de cliente minorista y enaplicación de lo dispuesto en la Directiva de Mercados de Instrumentos Financierosy sus normas de desarrollo.

Cóm comunicar-se amb CAIXA ONTINYENT
CAIXA ONTINYENT posa a la seua disposició els següents canals de comunicació:
Pza. Sant Domingo 24 -
Internet: www.caixaontinyent.es
Telèfon: 96 291 91 00
46870 Ontinyent
E-mail: co@caixaontinyent.es
Fax: 96 291 91 20

Per a la transmissió d'ordes relatives a instruments financers els canals de comunicació seran els previstos en l'annex II de la Política de Millor Execució.
Les llengües en les quals vosté podrà comunicar-se amb CAIXA ONTINYENT i rebre documents i altres informacions seran el VALENCIÀ i el CASTELLÀ.


Informació a proporcionar per CAIXA ONTINYENT en relació amb elsservicis d'inversió prestats
En aplicació de la normativa vigent, i amb l'abast en ella previst, en el cas del servei d'execució d'ordes CAIXA ONTINYENT remetrà als seus clients detallistes un avís confirmant l'execució de l'orde a tot tardar el primer dia hàbil després de l'execució.

Autorització de CAIXAONTINYENT per a operar
CAIXA ONTINYENT disposa d'autorització administrativa per a actuar com a entitatde crèdit, tal com es preveu expressament en l'article 28 de la Llei 31/1985, de 2 d'agost, i en l'article 1 del Reial Decret Legislatiu 1298/1986, de 28 de juny, estant inscrita en el Registre d'entitats de Crèdit del Banc d'Espanya amb número de registre 2045.

Per a més informació sobre este extrem pot dirigir-se a:
Banc d'Espanya
C/. Alcalá, 48
28014 Madrid
www.bde.es