Govern corporatiu i politica de remuneracions Descarregar app Venda d'entrades

Política de Gestió de Conflictes d'Interés                             


De vegades els interessos de les entitats financeres poden entrar en conflicte amb els dels seus clients. Per a tractar adequadament estes possibles situacions, i en compliment de la normativa vigent, la Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat d'Ontinyent(CAIXA ONTINYENT) disposa d'una Política sobre Conflictes d'Interés, que es resumix a continuació:

  • Identificació de possibles conflictes. CAIXA ONTINYENT ha disposat regles i procediments per a identificar els serveis, persones i escenaris en què podenproduir-se conflictes d'interés. 
  • Procediment i mesures per a la gestió de conflictes d'Interés. CAIXAONTINYENT ha establit procediments i mesures específicament dirigides a gestionar els possibles conflictes d'interés que puguen sorgir en relació amb els seus clients de serveis d'inversió. Entre elles s'inclouen mesures de separació entre àrees sensibles, restriccions als fluxos d'informació i procediments per a assegurar un adequat tractament de les ordes globals.
  • Transparència. CAIXA ONTINYENT practicarà una política de transparència respecte dels possibles conflictes d'interés que pogueren produir-se, informant el client, en els termes establits en la normativa aplicable i en les seues polítiques internes.