Govern corporatiu i politica de remuneracions Descarregar app Venda d'entrades

              Finançament immediat  
per al teu vehicle...

Finançació

Préstec Cotxe


5,50% el primer any (1) T.A.E. 7,81% (2)

  • A partir del segon any s'establix la possibilitat de reducció automàtica del 1,00% d'interés anual per vinculació: per assegurança de vida o per assegurança de cotxe, ambdós comercialitzats per Caixa Ontinyent i en vigor el dia de la revisió anual

  • Comissió d'obertura: 2% (mínim 48 euros)

  • Comissió per cancel·lació anticipada: 1%

  • Comissió per entregues a compte: 1%

  • Quota mensual primer any: 77,40 € (4)

  • Quota mensual resta d'anys: 82,61 € (5)

Informa't a les nostres oficines


(1) Tipus d'Interés nominal anual de 5,50% durant el primer any i resta de període a un tipus d'interés nominal de 7,50%.

(2) T.A.E. Calculada per a un préstec de 6.000 euros i un termini màxim de 8 anys. T.A.E. per a 6.000 euros a 1 any: 9,70%.

(3) L'aprovació de la quantitat dependrà de la pròpia oficina.

(4) Quota corresponent per al primer any, per a 6.000 euros a 8 anys, amb un interés nominal del 5,50%.

(5) Quota corresponent per 6.000 € el restants 7 anys amb un interès nominal del 7,50%.

C.C.I.V.F. 18-04-16

Et concedim fins a 30.000 € (3) que podràs tornar en còmodes terminis fins a 8 anys

>> 5,50% el primer any

>> T.A.E.: 7,81 % (2)