Govern corporatiu i politica de remuneracions Descarregar app Venda d'entrades

empreses

Res farà trontollar la teua empresa

Assegurances tot risc

Caser Tot Risc Construcció

Caser Decennal Integral

Consulta a les nostres oficines

Assegurances

Caser Tot Risc

Construcció

L'assegurança Caser Tot risc Construcció és un producte específicament dissenyat per a prestar cobertura enfront de l'àmplia varietat de riscos que poden afectar l'execució d'una obra.


Es garantix el conjunt dels treballs de construcció i instal·lacions, cost de material i de mà d'obra, a més de materials que encara no hagen sigut col·locats i estiguen arreplegats a peu d'obra.

Per mitjà de cobertures opcionals es pot garantir la Responsabilitat Civil derivada de l'execució dels treballs, així com els danys a altres béns intervinents en l'obra, com ara béns preexistents, equips i maquinària.

També és possible contractar cobertura de manteniment, que entra en vigor després de la finalització dels treballs de construcció. 

Informa't a les nostres oficines

Assegurances

Caser Decennal Integral

Caser Decennal Integral és un producte que respon plenament a les obligacions i les garanties exigides en la Llei d'Ordenació de l'Edificació (R.D. 38/1999). 


Es tracta d'una solució innovadora i flexible adaptada a les demandes específiques de cada client, per mitjà d'una oferta integral de servicis amb un sistema de contractació àgil i senzill.


El producte permet que el control tècnic d'obra siga contractat pel promotor o bé integrat en la pòlissa d'assegurança

Esta modalitat aconseguix un únic interlocutor durant el procés d'execució i optimitzar l'agilitat de l'anàlisi i prevenció de riscos de la construcció, amb la tranquil·litat que proporciona la intervenció d'un equip tècnic d'implementació nacional i àmplia experiència en el seguiment tècnic d'obres.

Informa't a les nostres oficines

Assegurances mediades per Caixa d'Estalvis i Monte de Pietat d'Ontinyent. Operador Banca Seguros Exclusivo de CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. –CASER-, amb numero de Registre C0031G46002796. Companya Aseguradora: CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. –CASER- CIF: A-28013050. Registre Mercantil de Madrid – Tom 2245 – Foli 179 – Fulla M – 39662 – Avda. de Burgos, 109 – (28050 ) Madrid.