My Account

Financem les 

necessitats  dels 

autònoms 

Finançació 

Pòlissa de 

Crèdit Autònom

Enfocat a autónoms amb necessitat de finançament per al seu circulant o que estiguen realitzant inversions sense quantificar i que posteriorment realitzaran el finançament corresponent a la inversió final. 

  • Import: en funció de les garanties aportades

  • Termini: normalment no excedix els 12 mesos, amb opció de renovació

  • Liquidació d'interessos: trimestral

  • Amortització: quota única al venciment


Avantatges:

Flexibilitat: disposar d'un límit de saldos per a les necessitats temporals de l'empresa.  

Econòmiques: només es paguen interessos per les quantitats disposades, i una comissió mínima per diners que no s'utilitzen. 


T'ajudem?

96 291 91 91
Atenció telefònica
This placeholder prevents its parent from disappearing when emptied

 

This placeholder prevents its parent from disappearing when emptied